Бидний тухай

Техник технологийн тэнхим

Техник технологийн тэнхим нь 1966 онд Мэргэжлийн боловсролын хүрээнд “Мэргэжлийн боловсролын тэнхим“ нэртэй байгуулагдаж, 2014 оны хичээлийн жилээс эхлэн Техник технологийн тэнхим нэртэйгээр сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэлийн ажил явуулж байна.

Техник технологийн тэнхим нь үндсэн 15 багштай. Үүнээс зөвлөх 1, тэргүүлэх 2, заах аргач зэрэгтэй 5 багш байна. Боловсролын түвшинг хувьд 73 % нь баклавар, 27% нь магистр багш нар ажиллаж байна.

2012 онд ММСС-н санхүүжилтээр, 2015 онд Энэтхэгийн засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар:

 • Цахилгааны дадлагын газар
 • Электроникийн дадлагын газар
 • Мехатроникийн дадлагын газар
 • Гагнуурын дадлагын газар
 • Хий, шингэний дадлагын газар

Автын дадлагын газруудаа шинэчилж, сургалтын хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулсанаар өндөр хөгжилтэй орнуудын ижил төстэй мэргэжлийн жишигт ойртсон.

2018 онд Мехатроникч мэргэжлийн “Ажил мэргэжлийн лавлах”-ыг анхлан боловсруулж батлуулсан.

2019 онд мехатроникийн хөтөлбөрийг монгол улсдаа анх удаа магадлан итгэмжлүүлсэн. Техник технологийн тэнхим нь сургалтын хөтөлбөрөө магадлан итгэмжлүүлсэн анхдагч тэнхим болсон юм.

2019 онд сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөлөөр магадлан итгэмжлэгдсэн мехатроникийн хөтөлбөр нь хөгжилтэй орнуудын техникийн боловсролын сургалтын стандарттай ижил түвшинд хүрсэн.

Одоо авто машины засварчин, автын механик мэргэжлүүдийн сургалтын хөтөлбөрийг магадлан итгэмжүүлэхээр бэлтгэж байна.

Оюутан, суралцагчид ажил олгогчдын шаардлага хангасан мэдлэг, ур чадвартай зөв төлөвшилтэй болон төгсч байна.

ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ТЭНХИМИЙН ГАРГАСАН АМЖИЛТУУД:

 • “Автомат робот 2017” улсын уралдаанд оролцож тэргүүн, дэд, гутгаар байр, шулуун замын төрөлд гутгаар байр, ШУТИС-ийн МХТС-аас зохион байгуулсан Автомат робот” уралдаанаас шулуун замын төрөлд дэд байр, найдвартай ажиллагаагай робот шагнал, “Автомат робот 2018” улсын уралдаанд шулуун замын төрөлд Тэргүүн, дэд, гутгаар байр, шулуун замын гутгаар байр шулуун замын төрөлд дэд, гутгаар байр, тойрог замын төрөлд дэд, гутгаар байр, хөлбөмбөгийн төрөлд тэргүүн, дэд байр, “Автомат робот 2019” улсын уралдаанаас тойрог замын төрөлд тусгай байр,
 • Монгол-Солонгосын Политехник Коллежоос уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “Автын мэргэжлийн ур чадварын улсын уралдаан”- нд оролцож 2012, 2014, 2015 онуудад багаараа Тэргүүн байр, мөн 2018 онд бүтээлээрээ Тэргүүн байр,
 • Цахилгааны мэргэжлийн нэмэх хасах улсын уралдаанд 2014 онд Дархан уул аймагт зохион байгуулагдсан “Монгол ур чадвар” цахилгааны мэргэжлийн уралдаанд Дэд байр, 2015 онд Дархан уул аймагт зохион байгуулагдсан “Нэмэх хасах цэнэг” цахилгааны мэргэжлийн улсын уралдаанд Гутгаар байр
 • 2017 онд Техник технологийн коллежоос зохион байгуулсан “Гагнуурын мэргэжлийн ур чадварын олон улсын  уралдаан”-д Тусгай байр,
 • 2019 онд Сүхбаатар дүүргийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан МСҮТ, Политехник коллежийн суралцагчдын дунд зохион байгуулсан “Дэвжээ” тэмцээнд багаараа Тэргүүн байруудыг тус тус эзэлсэн.
 • 2019 онд дүүрэг, хорооны хөгжил, иргэдийн амьдралд хувь нэмэр оруулж , Нийгмийн хариуцлага, иргэний үүргээ биелүүлэн хамтран ажилласан хамт олон”-оор Сүхбаатар дүүргээс шалгарсан.
 • 2020 онд Магадлан итгэмжлэгдсэн Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын хөтөлбөрийн САЙН ТУРШЛАГА-ыг түгээн дэлгэрүүлсэн хамт олон болсон.