Мэдээ

Сургалтын үйл ажиллагаа цахим болон танхим хосолсон байдлаар явагдаж байна.

9 сарын 28, 2021

2021-2022 оны хичээлийн жилийн сургалтын үйл ажиллагаа цахим болон танхим хосолсон байдлаар явагдаж байна. Цахим сургалтыг "Цахим сургууль" сургалт удирдлагын систем ашиглан явуулж байна.

Нийт суралцагчдын маань эрдэм номын гэгээн мөр нь үргэлж дардан байх болтугай.

Pas.mn

Pas.mnPas.mn