Гадаад

Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага

  1. Үйлдвэрлэлийн График Дизайн мэргэжлийн ангийн   компьютерийн иж бүрэн сургалтын газар 
  2. Япон технологитой Үсчний мэргэжлийн ангийн иж бүрэн тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл, дадлагын  материал бүхий сургалтын газар
  3. Singer оёдлын технологийн мэргэжлийн сургалтын газар
  4. Хувцас дизайны мэргэжлийн сургалтын  газар зэрэг сургалтын орчинг хамтран ажиллах төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд засаж тохижуулах ажлийг хийсэн.
Хамтын ажиллагаа