Гадаад

БНСУ-ын Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага

БНСУ ын засгийн газраас үзүүлж бүй буцалтгүй тусламж Гадаадад сайн дурын ажилтан томилох төслийн хүрээнд БНСУ- ын Олон улсын байгууллага болох KOICA тай хамтран ажиллаж  үсчин гоо сайхан болон бусад нарийн мэргэжлийн  мэргэжилтэн багш урин  ажиллуулах зэрэг төсөл, хөтөлбөр  дээр хамтран ажилладаг.

Хамтын ажиллагаа