Гадаад

Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага

  1. Металл боловсруулах сургалтын газарт сургалтын тоног төхөөрөмж, гарын авлага
  2. Мехатроникийн мэргэжлийн багш нарт мэргэжлийн гарын авлага, хичээл
  3. Германы улсын олон улсын хамтын ажиллагааны байгуулагтай хийсэн гэрээний дагуу үнэт эдлэл хийц урлалын мэргэжилтэнээр 2 жилийн хугацаатай ажиллах Герман мэргэжилтэн ирж ажиллав.
Хамтын ажиллагаа