Мэдээ

Анхдагч сургууль боллоо

6 сарын 19, 2024

Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO9001:2015, Боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцоо ISO21001:2018 ОЛОН УЛСЫН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН стандартыг ТБМБС-ын салбарт хэрэгжүүлэгч анхдагч сургууль боллоо

Удирдлага, хамт олондоо халуун баяр хүргэе

 

Pas.mnPas.mnPas.mnPas.mn