Мэдээ

Сургалт зохион байгууллаа.

4 сарын 12, 2024

Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллежийн  Чанарын дотоод баталгаажуулалт хариуцсан мэргэжилтэн С.Лувсанвандан багш ISO нэгдсэн менежментийн сургалтыг нийт багш ажилчдад зохион байгууллаа. 

Pas.mnPas.mnPas.mn