Мэдээ

НАМРЫН ЭЛСЭЛТЭЭ авч байна.

8 сарын 11, 2022

Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник коллеж нь дараах мэргэжлүүдээр НАМРЫН ЭЛСЭЛТЭЭ авч байна.

Элсэгчийн бүртгэлийн материал
1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар эсвэл төрсний гэрчилгээний хуулбар
3. Мөн эцэг эх, асран хамгаалагчийн бичиг баримтны хуулбар
2. Суурь эсвэл бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ
3. Хувийн хэрэг
4. Цээж зураг 4%
Холбоо барих утас: 83110201, 99883359

Pas.mn