Гадаад

БНЭУ –ын Засгийн Газар,  БНЭУ –ын Элчин сайдын яам Төсөл хэрэгжүүлэгч Компани HMT(I)

ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХӨРӨНГӨ, ХАНДИВААР ТОНОГЛОГДСОН СУРГАЛТЫН ГАЗРУУД

  1. Компьютерийн мэргэжлийн сургалтын газар
  2. Хэвлэлийн үйлдвэрийн хэвлэгч мэргэжлийн сургалтын газар
  3. Гагнуурын мэргэжлийн сургалтын газар
  4. Цахилгааны мэргэжлийн сургалтын газар
  5. Электроникийн мэргэжлийн сургалтын газар
  6. Мехатроникийн мэргэжлийн сургалтын газар
Хамтын ажиллагаа