Мэдээ

“МЭРГЭЖИЛ БҮХЭН САЙХАН“ НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ

5 сарын 04, 2022

"МЭРГЭЖИЛ БҮХЭН САЙХАН" НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ

Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллежийн "МЭРГЭЖИЛ БҮХЭН САЙХАН" НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГТ хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Өдөрлөг: 2022 оны 5 сарын 5-7-ны өдрүүдэд ҮУПК-ийн хичээлийн байранд болно.

Pas.mn