Мэдээ

Сургуулийн тодорхойлолтыг hicheel.pas.mn дамжуулан хэвлэж авах боломжтой боллоо.

5 сарын 02, 2022

Оюутан та сургуульд сурдаг нь үнэн болохыг батлах тодорхойлолтыг "СУРГАЛТ УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ"- ээр дамжуулан хэвлэж авах бүрэн боломжтой боллоо 

Таньд амжилт хүсье 

Pas.mn