Мэдээ

САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

3 сарын 16, 2022

САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

Сургуулиудын хамтын ажиллагаа, манлайлал, хувийн хэвшлийн манлайлалыг үүсгэхээр анх удаа нэг зүгт сургуулиуд хамтран мехатроник мэргэжлийн чиглэлээр хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийг хангахаар санамж бичиг байгууллаа.

Pas.mn