Мэдээ

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА.

3 сарын 03, 2022

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА.

Дархан-Уул аймаг дахь Уул Уурхай Эрчим Хүчний Политехник коллежтэй хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулж сургуулийн захирлууд гарын үсэг зурж баталгаажууллаа.

Санамж бичгийн хүрээнд:

Багш оюутан солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, үйлдвэрлэлийн дадлагыг хамтран зохион байгуулах, үйлдвэр дээрх багш суралцагчийг чадвахжуулах, ур чадварын уралдаан зохион байгуулах, мэргэжлийн зөвлөлийн хүрээнд зөвлөн туслах, түншлэлийн олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулах зэрэг ажлуудыг хамтран зохион байгуулахаар боллоо.

Хамтын ажиллагаа өргөжин тэлж байгаад баяртай байна.

Pas.mn