Мэдээ

“Нийслэлийн шилдэг оюутан” цол үнэмлэхээр шагнан урамшууллаа.

1 сарын 06, 2022

2021 оны өвлийн төгсөгчдөөс сурлага хөдөлмөр, урлаг спорт, нийгмийн идэвхээрээ манлайлан шалгарсан 16 оюутанд “Нийслэлийн шилдэг оюутан” цол үнэмлэхээр шагнан урамшууллаа.'Pas.mn