Мэдээ

СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЦАХИМ НИЙТЛЭЛИЙН ГУРАВ ДАХЬ БҮТЭЭЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.

10 сарын 12, 2021

СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЦАХИМ НИЙТЛЭЛИЙН ГУРАВ ДАХЬ БҮТЭЭЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.

СЭДЭВ: 2021 оны МБС-ын салбарын “инноваци шингэсэн бүтээлийн уралдаанд амжилттай оролцсон бүтээл

Нийт багш нартаа эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдийн нь мэргэн байж, цаашдын сургалт үйлдвэрлэл шинэ санаа оновчтой бүтээлийг дэлгэрүүлэн хөгжүүлэх үйлсэд амжилт хүсье 

https://innovation.pas.mn

Pas.mn