Мэдээ

Элсэлтийн үйл ажиллагаа явагдаж дууслаа.

8 сарын 31, 2020

2020-2021 оны хичээлийн жилд мэргэжлийн боловсрол олгох 2.5 жил болон мэргэжлийн анхан шатны боловсрол олгох 1 жилийн нийт 23 мэргэжлээр 770 суралцагч элсүүлэхээс 770 элсэгчийг элсүүлж элсэлтийн үйл ажиллагаа 100%-тай явагдаж дууслаа.

Pas.mn