Мэдээ

Музейд сургалт зохион байгуулагдаж байна.

9 сарын 27, 2021

ҮУПК-ийн Урлал Дизайны тэнхимийн Дүрслэх урлагийн чиглэлээр сурч буй, оюутан залуучуудын үндэсний урлагийн талаархи мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, хөгжүүлэх , зорилготойгоор нийт 159 суралцагч, 10 багш Улаанбаатар хот дахь түүх дурсгалын 4 музейд сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Сургалт үргэлжилж байгаа бөгөөд Үндэсний өв соёл, түүх уламжлал, уран нарийн хийц, хадгалалт хамгаалах талаар өргөн мэдлэгтэй болж байна.

Pas.mn