Мэдээ

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

9 сарын 15, 2021

Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллеж нь 2 удаа магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль юм. 3 дахь удаагаа байгууллагын үйл ажиллагааг магадлан итгэмжлүүлэхээр бэлтгэл ажлын хүрээнд БМИҮЗ-тай хамтран “Магадлан итгэмжлэлийн ач холбогдол” цахим сургалт, "Өөрийн үнэлгээний тайлан бичих" сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.

Pas.mn