Мэдээ

2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭЛСЭЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

5 сарын 14, 2021

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ УРЛАЛЫН ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖИЙН 2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭЛСЭЛТ ЭХЭЛЛЭЭ.

Элсэлтийн бүртгэл онлайнаар https://elselt.pas.mn/ бүртгүүлээрэй.

Утас: 83110201, 99883359, 88656585

Pas.mnPas.mn