Мэдээ

БМИҮЗ-ийн шинжээчийн баг ажиллаж байна

1 сарын 22, 2021

2021.01.22-ны өдөр ҮУПК-ийн "Гоо засалч” мэргэжлийн "нөхцөлтэйгээр" буюу нэг жилээр магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүдийн ахиц дэвшлийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргахаар БМИҮЗ-ийн шинжээчийн баг ажиллаж байна. "Гоо засалч" мэргэжлийн багийн хамт олондоо амжилт хүсье.

СУРГАЛТЫН АЛБА

Pas.mn