Мэдээ

Эрүүл мэнд-Эрхэм баян

4 сарын 08, 2023

Сүхбаатар Дүүргийн Эрүүл Мэндийн төвтэй хамтран  "Эрүүл өсвөр-Эрүүл ирээдүй" уриан дор оюутны эрүүл мэндийг дэмжих, урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг 4-р сарын 3, 4, 5-ны өдрүүдэд сургууль дээр зохион байгуулагдаж 29 ангийн 620 суралцагчийг хамрууллаа.

Эрүүл мэнд-Эрхэм баян

Pas.mn