Мэдээ

Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын хөдөлмөрийн яармаг өдөрлөг

4 сарын 07, 2023

Монголын хөнгөн үйлдвэрийн холбооноос зохион байгуулж байгаа "Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын хөдөлмөрийн яармаг өдөрлөгт нийгмийн түншлэл, багш М.Энхтуяа болон хувцас загвар зохион бүтээгч 2б ангийн 12 суралцагчид хамрагдлаа

Pas.mn