Мэдээ

Сургалт зохион байгууллаа.

3 сарын 27, 2023

ҮУПК-ийн Тогооч, ХҮҮТТ мэргэжлийн ангиудын суралцагчдад

- Тогоочийн аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага

- Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа

- Ажил дуусах үеийн зааварчилгаа сэдэвт сургалтыг ХАБЭА хариуцсан ахлах ажилтан Б.Дамдинхорол, хоол үйлдвэрлэлийн багш нар хамтран зохион байгууллаа

Хамтран ажилласан ХАБЭА-н ахлан ажилтан Б.Дамдинхорол багшдаа суралцагчдынхаа өмнөөс талархснаа илэрхийлж ажлын өндөр амжилт хүсье

Pas.mn