Мэдээ

“Оюутны зөвлөл“ тайлангаа танилцууллаа

3 сарын 20, 2023

Сургуулийн "Оюутны зөвлөл" 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хагас жилийн тайлангаа сургуулийн удирдах ажилтнуудад танилцууллаа

Оюутан суралцагчдын хөгжил, төлөвшил нийгмийн оролцоонд тулгуурлан олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажилласан байна. Үүнээс онцолбол "Оюутны нэг өдөр", "Мэндэлье хүндэлье аян", "Туршлага солилцох үйл ажиллагаа" “Pepero day”, “Crush Box” аян, “Choco box” зэрэг үйл ажиллагаа байна.

Нийт оюутан суралцагчдадаа дэмжин ажилладаг сургуулийн удирдлага та бүхэндээ баярлалаа

Pas.mn