Мэдээ

хамтын ажиллагааны гэрээг шинэчлэн байгууллаа

3 сарын 19, 2023

ОХУ-ын Буриад улсын шаталсан сургалттай коллежтой хамтын ажиллагааны гэрээг шинэчлэн байгууллаа

Бидний хамтын ажиллагаа улам бүр өргөжин тэлэх болтугай

Pas.mn