Мэдээ

Уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

3 сарын 15, 2023

МИҮЗ-өөс зохион байгуулж байгаа Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Үйл ажиллагаанд МБС-ын 30 гаруй байгууллагын удирдах ажилтнууд оролцсон бөгөөд ҮУПК- байгууллагын  3 удаагийн магадлан итгэмжлэлд 6 хөтөлбөрийг магадлуулсан туршлагаа түгээн дэлгэрүүллээ

Pas.mn