Мэдээ

 Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал болж өндөрлөлөө.

3 сарын 13, 2023

 Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал болж өндөрлөлөө.

"Багш, ажилтны илтгэх ур чадварыг хөгжүүлэх,тэдний бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэн онол практикийн мэдлэгийг нь гүнзгийрүүлэх, туршлага солилцох, дадлага туршлагатай багш нарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг түгээн дэлгэрүүлэх, ажлын байран дээрх шинэлэг санаа, сэдлийг бий болгох" зорилгоор багш нарын дунд зохион байгуулсан </div><br><br>
	          	<div class=