Мэдээ

Нийтийн цэвэрлэгээ- 90 минутанд “ амжилттай оролцлоо

1 сарын 29, 2023

Нийслэлийн засаг даргын "Халтиргаа гулгаанаас сэргийлэх" зорилгоор иргэд, ААН, байгууллагууд ойр орчмын 50 метр талбайд цэвэрлэгээ хийх захирамжийн дагуу өөрийн сургуулийн эзэмшилд хамаарах нийтийн эзэмшлийн зам талбайн хог, цас мөсийг цэвэрлэж “нийтийн цэвэрлэгээ- 90 минутанд “ амжилттай оролцлоо

Pas.mn