Мэдээ

Сургалт зохион байгуулагдлаа.

11 сарын 27, 2022

Сүхбаатар Дүүргийн Цагдаагийн Газрын II Хэлтсийн хүүхдийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн ахмад Х.Наранбаатар  "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх холбогдох хууль тогтоомж" сэдвээр яриа таниулга хийж  оёмол бүтээгдэхүүний оёдолчин 1а,  цахим хэрэгслийн засварчин 1а, цахилгаанчин 1а, нарийн бичгийн дарга албан хэргийн ажилтан 1а, тогооч 1а, монгол дархан 1а, орчны дизайнч 1а ангиудын нийт 164 суралцагч хамрагдлаа.

Хамтран ажилласан СБД Цагдаагийн II хэлтэс, багш суралцагчдадаа талархал илэрхийльеPas.mn