Мэдээ

Химийн хэрэглээ “ сэдэвт тэмцээн зохион байгууллагдлаа.

11 сарын 22, 2022

Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллежийн ЕЭТ-ийн "Байгалийн ухааны хөтөлбөр"-ийн багаас Химийн мэргэжлийн багш нар МБС-ын 1-р курсийн суралцагчдын дунд "Химийн хэрэглээ " сэдэвт тэмцээнийг

1. Бодлого бодож туршилт хийх

2. Ханын сонин

3. Танин мэдэхүйн АХА гэсэн 3 үе шаттайгаар амжилттай зохион байгууллаа.

Нийт суралцагч нартаа сурлагын өндөр амжилт хүсье

Pas.mn