Мэдээ

МБС-ын салбарын мэргэжлийн зөвлөлийн уулзалт боллоо.

11 сарын 03, 2022

МБС-ын салбарын мэргэжлийн зөвлөлийн уулзалт боллоо.

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй  Мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүд, МБСҮЗ-ийн ТББ-ын төлөөлөл, судлаач, МБС-ын байгууллагын төлөөллийг хамруулсан  "Уулзалт хэлэлцүүлэг"-ийг БШУЯ-ны мэргэжлийн боловсрол сургалтын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтэстэй хамтран зохион байгууллаа.

Уг хэлэлцүүлэгт 20 гаруй МЗ-ийн төлөөлөл оролцсон бөгөөд холбогдох талуудын илтгэл, мэдээллийг сонсож тулгамдаж буй асуудлаа ярилцан үнэтэй

Pas.mn