Мэдээ

Сургалт зохион байгууллаа.

9 сарын 27, 2022

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй, чанартай хүргэх зорилготойгоор хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл, онцлог, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнтэй ажиллах арга зүйн сургалтыг СЗСҮТ-ийн багш нартай хамтран зохион байгууллаа.

Та бүхэндээ ажлын өндөр амжилт хүсье

Pas.mn