Мэдээ

ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА

6 сарын 30, 2022

Ражив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл Политехник Коллеж нь 2022-2023 оны хичээлийн жилд дараах мэргэжлүүдээр элсэлт авч байна. Үүнд:

-Мэргэжлийн боловсрол олгох мэргэжил /2,5 жилтэй/ -16 мэргэжил

-Техникийн боловсрол олгох мэргэжил /1,5 жилтэй/ - 9 мэргэжил

-Мэргэжлийн анхан шатны боловсрол олгох мэргэжил /1 жилтэй/ - 7 мэргэжлээр

-Техникийн боловсрол олгох мэргэжил /3 жилтэй/ - 3 мэргэжил тус тус элсэлт авч байна.

Элсэгчийн бүртгэлийн материал

1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар эсвэл төрсний гэрчилгээний хуулбар

3. Мөн эцэг эх, асран хамгаалагчийн бичиг баримтны хуулбар

2. Суурь эсвэл бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ

3. Хувийн хэрэг

4. Цээж зураг 4%

Холбоо барих утас: 83110201, 99883359

Pas.mn