Мэдээ

#ХүчирхийллийгТэвчдэггүйХүнБай 

10 сарын 14, 2020

#ХүчирхийллийгТэвчдэггүйХүнБай аянд Үйлдвэрлэл Урлалын Политехник Коллежийн ЗБЖБҮА 2а анги нэгдлээ. Мөн таныг ч бас нэгдэхийг уриалж байна.Pas.mn